Aktuellt

Tips! Tolkarenan 2024 Tolkning och AI

15 maj, 2024

Tolkarenan är en samverkanssatsning där Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) sprider information och kunskap om svensk, nordisk och internationell tolkforskning till det omgivande samhället. För mer information se: Tolkarenan 2024: Tolkning och AI – Tolk- och översättarinstitutet (su.se)

[Läs mer]

Västmanlands tolkservice firar 30 år!

4 december, 2023

I 30 år har vår verksamhet arbetat med att tillhandahålla högkvalitativa tolk- och översättningstjänster till våra medlemmar och kunder. Under dessa tre årtionden har vi konsekvent strävat efter att möta efterfrågan och behov för att skapa en meningsfull kommunikation. Vi känner stolthet över den service vi tillhandahåller och det är mycket tack vare gott och […]

[Läs mer]

Utgör AI ett hot mot eller en hjälp för tolkar?

14 november, 2023

Tolk- och översättarinstitutet anordnar öppna föreläsningar. Först ut den 27 september 2023 var Magnus Dahnberg, universitetslektor och föreståndare på TÖI med en föreläsning om vilken roll artificiell intelligens kan komma att spela inom tolkyrket. Läs mer här:  Utgör AI ett hot mot eller en hjälp för tolkar? – Tolk- och översättarinstitutet (su.se)

[Läs mer]

Bengali

28 augusti, 2023

Just nu söker vi tolkar i bengali. Mejla din ansökan till tolk@vastmanlandstolkservice.se

[Läs mer]

Bättre möten med ökad förståelse och kunskap om kulturell interaktion!

27 juni, 2023

Det är inte ovanligt med missförstånd, både språkliga och kulturella. Trots att en tolk har anlitats kan missförstånd uppstå som kan leda till att en patient inte får rätt behandling eller att en orosanmälan skickas in. Vi erbjuder föreläsningar om tolkars erfarenheter från tolkade möten för att synliggöra missförstånd och förbättra kommunikationen i mötena. Vill du […]

[Läs mer]

Välkommen till Tolkarenan – och temat ”Rätten till tolk – språkliga rättigheter och social rättvisa”

3 april, 2023

Tolk- och översättarinstitutet(TÖI) sprider information och kunskap om tolkforskning genom Tolkarenan – en samverkanssatsning. 2023 års Tolkarenaevenemang har temat ”Rätten till tolk – språkliga rättigheter och social rättvisa”. Syftet är att lyfta aktuell forskning med betydelse för de språkfrågor som just nu diskuteras inom offentlig verksamhet – med särskilt perspektiv på socialt arbete och hur […]

[Läs mer]

Uppdaterad bokningssida

11 januari, 2023

Från 1 januari 2023 har vi en uppdaterad bokningssida: https://taqsweb.se/. Kontakta oss om du saknar inlogg.

[Läs mer]

Den 20 november är det FN:s Internationella barndagen – Det vill vi uppmärksamma!

18 november, 2022

Den 20 november är det FN:s Internationella barndagen. Vi vill därmed uppmärksamma att barn inte får användas som tolk, vilket rapporter visar att det görs. Barn och andra anhöriga som översätter och medlar inom socialtjänst och hälso- och sjukvård (socialstyrelsen.se)   Barn under 18 år får inte användas som tolkar då det inte är förenligt […]

[Läs mer]

Urdu

31 mars, 2022

Vi söker dig som talar urdu! Fyll i en intresseanmälan här på sidan eller kontakta oss via tolk@vastmanlandstolkservice.se

[Läs mer]

Ukrainska språket

28 mars, 2022

Lyssna på  Sveriges Radion program ”Språket” och avsnittet ”Ukrainska och ryska – språken mitt i kriget”: Ukrainska och ryska – språken mitt i kriget 1 mars 2022 – Språket | Sveriges Radio

[Läs mer]