Aktuellt

Uppdaterad bokningssida

11 januari, 2023

Från 1 januari 2023 har vi en uppdaterad bokningssida: https://taqsweb.se/. Kontakta oss om du saknar inlogg.

[Läs mer]

Den 20 november är det FN:s Internationella barndagen – Det vill vi uppmärksamma!

18 november, 2022

Den 20 november är det FN:s Internationella barndagen. Vi vill därmed uppmärksamma att barn inte får användas som tolk, vilket rapporter visar att det görs. Barn och andra anhöriga som översätter och medlar inom socialtjänst och hälso- och sjukvård (socialstyrelsen.se)   Barn under 18 år får inte användas som tolkar då det inte är förenligt […]

[Läs mer]

Urdu

31 mars, 2022

Vi söker dig som talar urdu! Fyll i en intresseanmälan här på sidan eller kontakta oss via tolk@vastmanlandstolkservice.se

[Läs mer]

Ukrainska språket

28 mars, 2022

Lyssna på  Sveriges Radion program ”Språket” och avsnittet ”Ukrainska och ryska – språken mitt i kriget”: Ukrainska och ryska – språken mitt i kriget 1 mars 2022 – Språket | Sveriges Radio

[Läs mer]

Vi söker dig som talar ukrainska!

8 mars, 2022

Vi förbereder oss på ett ökat behov av ukrainska tolkar. Talar du både svenska och ukrainska? Kontakta oss på 021-131300.

[Läs mer]

Grundläggande webbutbildning för tolkanvändare

21 januari, 2021

Via denna grundläggande utbildning om tolkanvändning får du kännedom om vad du bör ha i åtanke innan, under och efter du anlitat en tolk. Du får veta mer om din skyldighet av att använda dig av tolk och vilka rättigheter personer som är i behov av tolk har. Grundläggande webbutbildning för tolkanvändare

[Läs mer]

Uppmaning från Region Västmanland på flera språk

24 mars, 2020

[Läs mer]

Digitala möten med tolk minskar smittspridning

23 mars, 2020

Vi erbjuder tolktjänster via telefon och skärm. Är det första gången du ska använda distanstolk? Hör av dig till oss så hjälper vi dig komma igång. Tel: 021-131300

[Läs mer]

Rätten till tolk

6 mars, 2020

Kommuner och regioner är beroende av tolkar i sitt dagliga arbete för att kunna möta personer som inte behärskar svenska. Tillgång till en kompetent tolk är en förutsättning för tillgänglig och rättssäker samhällsservice. Webbutbildning för tolkanvändare Region Västmanland har, i samverkan med Västmanlands Tolkservice, Sala kommun, Västerås stad, Sveriges Kommuner och Regioner, Kammarkollegiet och Stockholms […]

[Läs mer]

”Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk”

11 december, 2018

Tolkutredningens betänkande ”Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk” finns nu att läsa. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2017/10/dir.-2017104/

[Läs mer]