Västmanlands tolkservice firar 30 år!


I 30 år har vår verksamhet arbetat med att tillhandahålla högkvalitativa tolk- och översättningstjänster till våra medlemmar och kunder. Under dessa tre årtionden har vi konsekvent strävat efter att möta efterfrågan och behov för att skapa en meningsfull kommunikation. Vi känner stolthet över den service vi tillhandahåller och det är mycket tack vare gott och långvarigt samarbete med våra medlemmar och kunder. Vi ser fram emot att fortsätta leverera språktjänster på ett effektivt och professionellt sätt.