Om oss

hands

Västmanlands Tolkservice org.nr. 716454-7262 är en ekonomisk förening och har varit verksam sedan 1993. Medlemmarna är Region Västmanland och kommunerna Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Sala, Surahammar och Västerås. Förmedlingen har sitt kontor i Västerås.

Det högsta beslutande organet i Västmanlands Tolkservice är den årliga föreningsstämman, där medlemmarna fattar beslut i viktiga frågor. Inför stämman kan enskilda medlemmar lämna motioner om att ett visst ärende ska tas upp för beslut. Föreningsstämman föregås av ägarmöten där styrelsen träffar medlemmarna för att diskutera verksamhetens utveckling och viktiga framtidsfrågor.

Styrelsen består av förtroendevalda från medlemskommuner och -regionen och bestämmer riktning för verksamheten. Ledamöterna väljs av medlemmarna på föreningsstämman.

 

Västmanlands Tolkservice är FR2000 certifierade, ett ledningssystem bestående de av bl.a. ISO 14001, ISO 45000, ISO 9001.

 

VTS är medlem i Tolkservicerådet.

TSR_logo_pos