Styrelsen

Ordförande Mikael Söderlund, Region Västmanland
Vice ordförande Anna Maria Romlid, Västerås
Ledamot Barbara Hallström, Hallstahammar
Ledamot Camilla Runerås, Sala
Ledamot Ingemar Johansson, Arboga
Ledamot Arne Nordqvist, Fagersta
Ledamot Angelica Stigenberg, Kungsör
Ledamot Niklas Jansson, Köping
Ledamot Sirpa Lindvall, Surahammar
Ersättare Yousef Hussein, Fagersta
Ersättare Marie Forsberg, Köping
Ersättare Olle Kvarnryd, Sala
Ersättare Beatrice Granlund, Surahammar
Ersättare Solveig Nilsson, Västerås
Ersättare Joakim Öryd, Region Västmanland

 

Revisorer

Utsedda av Region Västmanland Rolf Hahre
Utsedd av VK Henrik Östman
Utsedda av årsstämman Ulf Nygren
Suppleant, utsedd av Region Västmanland Barbro Hillring
Suppleant, utsedda av VK Eva Leonardsson
Auktoriserad revisionsbyrå PWC