Styrelsen

Ordförande
Mikael Söderlund, Region Västmanland
Vice ordförande
Anna Maria Romlid, Västerås
Ledamot
Barbara Hallström, Hallstahammar
Ledamot
Camilla Runerås, Sala
Ledamot
Ingemar Johansson, Arboga
Ledamot
Arne Nordqvist, Fagersta
Ledamot
Angelica Stigenberg, Kungsör
Ledamot
Niklas Jansson, Köping
Ledamot
Sirpa Lindvall, Surahammar
Suppleant
Yousef Hussein, Fagersta
Suppleant
Marie Forsberg, Köping
Suppleant
Olle Kvarnryd, Sala
Suppleant
Beatrice Granlund, Surahammar
Suppleant
Solveig Nilsson, Västerås
Suppleant
Joakim Öryd, Region Västmanland

 

Revisorer
Utsedda av Region Västmanland
Rolf Hahre
Utsedd av Västmanlands kommunförbund (VK)
Anders Gestrin
Utsedda av årsstämman
Ulf Nygren
Suppleant, utsedd av Region Västmanland
Barbro Hillring
Suppleant, utsedda av VK
Felix Lundkvist
Auktoriserad revisionsbyrå
PWC