Styrelsen

Styrelse
Ordförande Robert Lennes, Region Västmanland
Vice ordförande Ann-Louise Molin Östling, Västerås stad
Ledamöter Abdul Qorbani, Köping kommun
Gustav El Rachidi, Fagersta kommun
Barbara Hallström, Hallstahammar kommun
Ersättare Marion Annilén, Västerås stad
Karin Andersson, Region Västmanland
Kjell Wendin, Arboga kommun
Marcus Jacobson, Västerås stad
Elisabet Petterson, Sala kommun
Revisorer
Förtroendevalda revisorer Barbro Hillring, Region Västmanland
Ulf Nygren, VK
Rolf Hare, utsedd av stämman
Ersättare Barbara Conte, VK
Göran Nilsson, utsedd av stämman
Auktoriserad revisor Helene Ellingsen, PWC