Styrelsen

Ordförande Mikael Söderlund, Region Västmanland
Vice ordförande Anna Maria Romlid, Västerås
Ledamot Barbara Hallström, Hallstahammar
Ledamot Camilla Runerås, Sala
Ledamot Ingemar Johansson, Arboga
Ledamot Arne Nordqvist, Fagersta
Ledamot Angelica Stigenberg, Kungsör
Ledamot Niklas Jansson, Köping
Ledamot Sirpa Lindvall, Surahammar
Suppleant Yousef Hussein, Fagersta
Suppleant Marie Forsberg, Köping
Suppleant Olle Kvarnryd, Sala
Suppleant Beatrice Granlund, Surahammar
Suppleant Solveig Nilsson, Västerås
Suppleant Joakim Öryd, Region Västmanland

 

Revisorer

Utsedda av Region Västmanland Rolf Hahre
Utsedd av VK Henrik Östman
Utsedda av årsstämman Ulf Nygren
Suppleant, utsedd av Region Västmanland Barbro Hillring
Suppleant, utsedda av VK Eva Leonardsson
Auktoriserad revisionsbyrå PWC