Styrelsen

Styrelsen i Västmanlands Tolkservice

Ordförande                                                Robert Lennes, Region Västmanland

Vice ordförande                                        Ann-Louise Molin Östling, Västerås stad

Ledamöter                                                 Abdul Qorbani, Köping kommun

Ledamöter                                                 Gustav El Rachidi, Fagersta kommun

Ledamöter                                                 Barbara Hallström, Hallstahammars kommun

 

Suppleant                                                  Marion Annilén, Västerås stad

Suppleant                                                 Karin Andersson, Region Västmanland

Suppleant                                                  Kjell Wendin, Arboga kommun

Suppleant                                                  Marcus Jacobson, Västerås stad

Suppleant                                                  Elisabet Pettersson, Sala kommun

 

 

 

Förtroendevalda revisorer: Göran Sonesson (KD), Region Västmanland,  Ulf Nygren (M), VK,  Rolf Hare (S), utsedd av stämman