Behandling av personuppgifter

Så behandlar vi dina personuppgifter

Det är viktigt att du som är i kontakt med Västmanlands Tolkservice känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. All behandling av personuppgifter sker på ett säkert och lagligt sätt i enlighet med EU-förordningen GDPR, General Data Protection Regulation.

 

Västmanlands Tolkservice ansvarar för dina uppgifter

Västmanlands Tolkservice, org.nr. 716454-7262, är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.

 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en uppgift/information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en fysiskt levande person. Exempel på personuppgifter är:

  • namn, adress och andra kontaktuppgifter
  • personnummer
  • bilder och ljudupptagningar

Vilken information vi hanterar om dig beror på vilken del av vår verksamhet du varit i kontakt med och i vilket ärende.

 

Så skyddar vi dina uppgifter

Västmanlands Tolkservice värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

 

Så får Västmanlands Tolkservice dina uppgifter

När du kontaktar oss via e-post, lämnar en synpunkt, ansöker om arbete hos oss eller i övrigt använder dig av våra tjänster innebär det att du lämnar någon form av information till Västmanlands Tolkservice.

 

Exempel på uppgifter som vi hanterar

Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, personnummer, språk, bilder och kontonummer.

Så använder vi dina uppgifter

Västmanlands Tolkservice har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att fullgöra vårt åtagande mot dig eller om du lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av oss för bland annat följande ändamål:

  • fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund och uppdragstagare
  • erbjuda god service och välfungerande, effektiva och enkla tjänster
  • erbjuda, hantera och administrera uppdrag
  • erbjuda behörighet till vår bokningssida.
  • undersökningar, statistik och analysändamål
  • hantering och administrering av dina frågor och synpunkter
  • att kommunicera med dig i syften som är kopplade till våra tjänster.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om dina uppgifter hos Västmanlands Tolkservice är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du har även rätt att meddela Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.