Våra tjänster

Tolktjänst via telefon, skärm eller på plats

Vi erbjuder tolk via telefon skärm/videolänk eller på plats. Vi anlitar i första hand auktoriserade eller grundutbildade tolkar som kan uppvisa nationell tolklegitimation utfärdat av Kammarkollegiet.

Vi erbjuder SRHR-utbildade tolkar.

Skriftliga översättningar

Översättningar av skriftliga handlingar.

Tala genom tolk

En föreläsning om hur du talar genom tolk.

Workshop för jämlika möten 

Ett lyckat tolksamtal kräver en professionell tolk och en kunnig tolkanvändare.

Västmanlands Tolkservice erbjuder en workshop om hur du med hjälp av tolk skapar bra jämlika möten med personer som inte talar svenska. Vår workshop riktar sig till dig som använder tolk och anlitar Västmanlands Tolkservice.

Du kanske redan vet hur du ska använda tolk men upplever att dina tolkade möten ändå inte flyter på så bra som du skulle önska?

Det finns många bakomliggande faktorer som kan försvåra mötena för både dig och din klient/ patient. Under workshopen får du ta del av tolkarnas erfarenheter från tolkade samtal och reflektera kring de bakomliggande faktorerna som kan påverka framgången med dina tolkade möten. Under workshopen bjuds du även in till dialog med dig och dina kollegor för att skapa utrymme för ökad förståelse, erfarenhetsutbyte och gemensam reflektion. Workshopen hålls av tolkar som gått en särskild utbildning för ändamålet vid Linnéuniversitet.

Tolkars kunskaper om kulturkrockar och språkproblem – en outnyttjad samhällsresurs | lnu.se