Att tala genom tolk

  • Ge tolken tid att presentera sig innan samtalet.
  • Ha ögonkontakt med och tala direkt till den du samtalar med, inte med tolken.
  • Prata inte för länge utan uppehåll. Undvik långa meningar, dialektala uttryck och facktermer (tolkens roll är inte att förklara begrepp).
  • Låt tolken tala till punkt. Avbryt bara om du är osäker på att allt som sägs verkligen tolkas eller om tolken för ett samtal som du står utanför.
  • Tolkens uppgift är att tolka och inte att delta aktivt i samtalet. Fråga aldrig om tolkens åsikt i sakfrågan och använd inte tolken till andra uppgifter än tolkning.
  • Anhöriga, bekanta och barn kan vara med som stöd men ska inte anlitas som tolk.

 

Tips!


 

  • Hos Socialstyrelsen finns informationsmaterial på flera språk om att tala genom tolk: www.socialstyrelsen.se