Översättning

communicateAnlita Västmanlands Tolkservice när du behöver få dokument översatta till eller från svenska. Vi hanterar endast beställningar från fakturakunder. Privatkunder hänvisar vi till Kammarkollegiet. VTS samarbetar med auktoriserade translatorer i den mån det finns att tillgå. ​

 

Råd vid beställning av skriftlig översättning

  • Beställ i god tid. Normal leveranstid är 7-10 arbetsdagar.
  • Till vad ska översättningen användas? Är det ett krav att översättningen utförs och stämplas av en auktoriserad translator?
  • VTS tillämpar en ordtaxa som varierar beroende på språk. Vi erbjuder prisförslag vid förfrågan. För korta texter tillämpas minimitaxa. Bestyrkningsavgift tillkommer om översättningen ska bestyrkas av en auktoriserad translator.
  • För beställningar med expressleverans debiteras ett tillägg på mellan 50 – 100%, beroende på hur snabb leverans som krävs.

Uppge vid beställning:

  • Kundens namn, kontaktuppgifter och/eller kundnummer hos oss.
  • Språk.
  • Leveranstid.
  • Leveranssätt. I vilket format översättningen ska levereras.
  • Om översättningen behöver vara bestyrkt av en auktoriserad translator eller ej. Notera att auktoriserad översättare ej finns att tillgå i alla språk.

 

Skriftliga översättningar kan ej beställas via bokningssidan. Välkommen att kontakta oss för ytterligare information.