Bokning

​Beställning av tolk kan ske dygnet runt.

Webbokning: https://taqsweb.se

Saknar du inloggningsuppgifter? Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång!

 

Telefon: 021 – 13 13 00

 

Att tänka på!

 

  • Beställ tolken i så god tid som möjligt.
  • Räkna med att det tolkade samtalet tar längre tid än ett enspråkigt.
  • Välj gärna andra klockslag än mellan kl. 10-11 och 13-14, eftersom dessa tider är mycket efterfrågade och det är svårt för oss att tillgodose allas önskemål.
  • Om möjligt, beställ tolken innan du bokar tid med din patient/klient.
  • På 1177 hittar du språkkartan som kan vara till hjälp inför att du ska boka tolk: www.1177.se