Bättre möten med ökad förståelse och kunskap om kulturell interaktion!


Det är inte ovanligt med missförstånd, både språkliga och kulturella. Trots att en tolk har anlitats kan missförstånd uppstå som kan leda till att en patient inte får rätt behandling eller att en orosanmälan skickas in.

Vi erbjuder föreläsningar om tolkars erfarenheter från tolkade möten för att synliggöra missförstånd och förbättra kommunikationen i mötena.

Vill du att vi kommer till din arbetsplats eller att vi ses digitalt? Boka in vår föreläsning genom att ringa eller mejla oss! tolk@vastmanlandstolkservice.se

 

Se även:  Tolkars kunskaper om kulturkrockar och språkproblem – en outnyttjad samhällsresurs | lnu.se