januari 2021

Grundläggande webbutbildning för tolkanvändare

Via denna grundläggande utbildning om tolkanvändning får du kännedom om vad du bör ha i åtanke innan, under och efter du anlitat en tolk. Du får veta mer om din skyldighet av att använda dig av tolk och vilka rättigheter personer som är i behov av tolk har. Grundläggande webbutbildning för tolkanvändare