december 2018

”Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk”

Tolkutredningens betänkande ”Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk” finns nu att läsa. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2017/10/dir.-2017104/