maj 2024

Tips! Tolkarenan 2024 Tolkning och AI

Tolkarenan är en samverkanssatsning där Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) sprider information och kunskap om svensk, nordisk och internationell tolkforskning till det omgivande samhället. För mer information se: Tolkarenan 2024: Tolkning och AI – Tolk- och översättarinstitutet (su.se)