mars 2020

Uppmaning från Region Västmanland på flera språk

Digitala möten med tolk minskar smittspridning

Vi erbjuder tolktjänster via telefon och skärm. Är det första gången du ska använda distanstolk? Hör av dig till oss så hjälper vi dig komma igång. Tel: 021-131300

Rätten till tolk

Kommuner och regioner är beroende av tolkar i sitt dagliga arbete för att kunna möta personer som inte behärskar svenska. Tillgång till en kompetent tolk är en förutsättning för tillgänglig och rättssäker samhällsservice. Webbutbildning för tolkanvändare Region Västmanland har, i samverkan med Västmanlands Tolkservice, Sala kommun, Västerås stad, Sveriges Kommuner och Regioner, Kammarkollegiet och Stockholms […]