Utgör AI ett hot mot eller en hjälp för tolkar?


Tolk- och översättarinstitutet anordnar öppna föreläsningar. Först ut den 27 september 2023 var Magnus Dahnberg, universitetslektor och föreståndare på TÖI med en föreläsning om vilken roll artificiell intelligens kan komma att spela inom tolkyrket. Läs mer här:  Utgör AI ett hot mot eller en hjälp för tolkar? – Tolk- och översättarinstitutet (su.se)