juni 2023

Bättre möten med ökad förståelse och kunskap om kulturell interaktion!

Det är inte ovanligt med missförstånd, både språkliga och kulturella. Trots att en tolk har anlitats kan missförstånd uppstå som kan leda till att en patient inte får rätt behandling eller att en orosanmälan skickas in. Vi erbjuder föreläsningar om tolkars erfarenheter från tolkade möten för att synliggöra missförstånd och förbättra kommunikationen i mötena. Vill du […]