Boka tolk

boka-tolk2Vid besök inom sjukvården och hos olika samhällsinstanser svarar aktuell mottagning för tolkbeställning.

Beställning av tolk sker på samma telefonnummer 021-13 13 00 dygnet runt. Vid akuta beställningar efter kontorstid kopplas numret till vår jour. Beställning kan även ske via TSR-online.

Telefon: 021 – 13 13 00
E-post: tolk@vastmanlandstolkservice.se
Fax: 021 – 13 13 94
Post: VTS, Sigurdsgatan 21, 10 vån, 721 30 Västerås

Vad ska jag tänka på när jag beställer tolk?

Beställ helst tolk innan du bokar tid med din patient/klient. Beställ tolken i så god tid som möjligt. Räkna med att det tolkade samtalet tar längre tid än ett enspråkigt. Välj gärna andra klockslag än kl. 10 och 13, eftersom dessa tider är mycket efterfrågade och det är svårt för oss att tillgodose allas önskemål. Samordna gärna tolkuppdragen på din enhet så att du beställer en tolk på ett visst språk under till exempel en dag och alla tolkade besök på detta språk samma dag. Detta underlättar när vi tillsätter uppdragen och blir effektivt för dig som kund.