Boka tolk

boka-tolk2Vid besök inom sjukvården och hos olika samhällsinstanser svarar aktuell mottagning för tolkbeställning.

Beställning av tolk kan ske dygnet runt.

Telefon: 021 – 13 13 00
E-post: tolk@vastmanlandstolkservice.se

Webbokning: www.tsronline.se

Post: VTS, Sigurdsgatan 21, 10 vån, 721 30 Västerås

 

Vad ska jag tänka på när jag beställer tolk?

  • Beställ gärna tolk innan du bokar tid med din patient/klient.
  • Beställ tolken i så god tid som möjligt.
  • Räkna med att det tolkade samtalet tar längre tid än ett enspråkigt.
  • Välj gärna andra klockslag än kl. 10 och 13, eftersom dessa tider är mycket efterfrågade och det är svårt för oss att tillgodose allas önskemål.
  • Samordna gärna tolkuppdragen på din enhet när du beställer en tolk på ett visst språk om tolken ska vara på plats. Det är både kostnadseffektivt och bra för miljön!