Boka tolk

boka-tolk2Vid besök inom sjukvården och hos olika samhällsinstanser svarar aktuell mottagning för tolkbeställning.

Beställning av tolk kan ske dygnet runt.

Webbokning: www.tsronline.se

 

Telefon: 021 – 13 13 00

Post: VTS, Sigurdsgatan 21, 10 vån, 721 30 Västerås

 

Tjänsteutbud

 

Plats- telefon- och skärmtolkning
Vi erbjuder tolkar på plats, via telefon eller skärm/videolänk.

Vi anlitar i första hand auktoriserade eller grundutbildade tolkar som kan uppvisa nationell tolk legitimation utfärdat av Kammarkollegiet.

Uppge vid beställning om du vill boka en SRHR-tolk vilket innebär att tolken genomgått en utbildning som syftar till att tolken ska kunna tolka med ett normmedvetet och icke-diskriminerande förhållningssätt i situationer som berör SRHR, exempelvis vid samtal som berör:

  • kön eller könsidentitet
  • familjeplanering
  • hbtq-frågor
  • våld i nära relationer

 

Skriftliga översättningar
Översättningar av skriftliga handlingar.

Tala genom tolk
En föreläsning om hur du talar genom tolk.

 

Önskar du mer information om Tolkförmedlingen och våra tjänster är du välkommen att kontakta oss. Vänd Er med förtroende till oss när Ni behöver anlita professionell tolk eller översättare.

 

Att tänka på!

  • Beställ gärna tolk innan du bokar tid med din patient/klient.
  • Beställ tolken i så god tid som möjligt.
  • Räkna med att det tolkade samtalet tar längre tid än ett enspråkigt.
  • Välj gärna andra klockslag än mellan kl. 10-11 och 13-14, eftersom dessa tider är mycket efterfrågade och det är svårt för oss att tillgodose allas önskemål.
  • Samordna gärna tolkuppdragen på din enhet när du beställer en tolk på ett visst språk om tolken ska vara på plats. Det är både kostnadseffektivt och bra för miljön!