Västmanlands Tolkservice

Vi tillhandahåller professionell tolk- och översättarservice till våra medlemmar.

 

Tjänsteutbud

Plats- telefon- och skärmtolkning
Vi erbjuder tolkar på plats, via telefon eller skärmtolkar via videolänk.

Skriftliga översättningar
Översättningar av skriftliga handlingar.

Tala genom tolk
En föreläsning om tolkyrket och att tala genom tolk.

 

 

Vi är kvalitets- och miljöcertifierad enligt FR2000 Verksamhetsledning som innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet.

Vänd Er med förtroende till oss vid behov av professionell tolk eller översättare.Läs mer

Boka tolk

Välkommen att kontakta VTS dygnet runt!

Läs mer

Jobba som tolk

Just nu söker vi tolkar i bland annat polska och spanska.

Läs mer

Aktuellt

Grundläggande webbutbildning för tolkanvändare

Via denna grundläggande utbildning om tolkanvändning får du kännedom om vad du bör ha i åtanke...
Läs mer