Västmanlands Tolkservice VTS

är en samordnad språkservice för hela länet och tillgodoser behov av tolkar och översättare.

VTS drivs som ekonomisk förening med landstinget och åtta kommuner i Västmanland som medlemmar.

VTS är kvalitets- och miljöcertifierad enligt FR2000 Verksamhetsledning som innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet.

Vänd Er med förtroende till oss när Ni behöver anlita tolk eller översättare.Läs mer

Boka tolk

Välkommen att kontakta oss på VTS! Vi har öppet vardagar mellan 08.00-16.00

Läs mer

Jobba som tolk

VTS rekryterar utbildade tolkar och personer som bedöms ha goda förutsättningar att bli yrkesmässiga tolkar.

Läs mer

Aktuellt