Översättning

communicate Anlita VTS  när du behöver få dokument översatta till eller från svenska. VTS tar endast emot beställningar från fakturakunder. I vissa fall kan vi även hjälpa privatpersoner med översättning. VTS samarbetar med auktoriserade translatorer i den mån det finns att tillgå.

Råd vid beställning av skriftlig översättning

  • Beställ i god tid. Normal leveranstid är 7-10 arbetsdagar.
  • VTS tillämpar en ordtaxa som varierar beroende på språk. Vi erbjuder prisförslag vid förfrågan. För korta texter tillämpas minimitaxa. Bestyrkningsavgift tillkommer om översättningen ska bestyrkas av en auktoriserad translator.
  • För brådskande beställningar debiteras ett tillägg på 50% -100%.
  • Moms tillkommer på alla priser.

 

Uppge vid beställning:

  • Kundens namn, kontaktuppgifter och /eller kundnummer hos oss.
  • Språk.
  • Leveranstid.
  • Leveranssätt. I vilket format översättningen ska levereras.
  • Behöver översättningen vara bestyrkt av en auktoriserad translator eller ej. Notera att auktoriserad översättare ej finns att tillgå i alla språk.

 

Välkommen att kontakta oss för ytterligare information.