Om oss

handsVTS erbjuder ”Kommunikation oavsett språk”. Stor tillgänglighet, bred kompetens och hög kvalitet kännetecknar oss. VTS har unik kännedom om Västmanland.

VTS är en ekonomisk förening med Region Västmanland och åtta av länets kommuner som medlemmar. Verksamheten startade i januari 1993. Samtidigt upphörde de kommunala tolkförmedlingarna i länet. VTS är sedan år 2006 kvalitets- och miljöcertifierad enligt FR2000 Verksamhetsledning.

VTS arbetar med ett stort nätverk tolkar och översättare. Vi har över 300 tolkar i över 100 språk. Därutöver har VTS genom sin samarbetsorganisation, Tolkservicerådet (TSR) tillgång till över 3000 tolkar i 120 språk. För närvarande har TSR 21 anslutna tolkförmedlingar.

Utöver erfarna tolkar omfattar förmedling personalens kompetens bred samhällskunskap, ekonomi, service och administration samt tolk-, språk- och kulturmötesfrågor.

Länssamordningens fördelar

  • rekrytering av tolkar underlättas genom att tolken kan erbjudas fler uppdrag
  • höjning av kvalitén genom att utbildning av tolkar kan utökas genom större underlag
  • större utbud av tjänster möjliggör utvidgning av kundkretsen även till andra än medlemmar
  • minskade kostnader jämfört med att varje kommun skulle bekosta en egen tolkförmedling

VTS är medlem i Tolkservicerådet.

TSR_logo_pos