Aktuellt

Sommaren är här!

23 juni, 2021

Vi har öppet som vanligt på förmedlingskontoret från kl. 7.30-16.00 alla vardagar. Övriga tider kopplas du till vår jour för brådskande behov av tolk. Vi vill tacka våra kunder och tolkar för ett gott samarbete och önska en trevlig sommar!  

[Läs mer]

Grundläggande webbutbildning för tolkanvändare

21 januari, 2021

Via denna grundläggande utbildning om tolkanvändning får du kännedom om vad du bör ha i åtanke innan, under och efter du anlitat en tolk. Du får veta mer om din skyldighet av att använda dig av tolk och vilka rättigheter personer som är i behov av tolk har. Grundläggande webbutbildning för tolkanvändare

[Läs mer]

Uppmaning från Region Västmanland på flera språk

24 mars, 2020

[Läs mer]

Digitala möten med tolk minskar smittspridning

23 mars, 2020

Vi erbjuder tolktjänster via telefon och skärm. Är det första gången du ska använda distanstolk? Hör av dig till oss så hjälper vi dig komma igång. Tel: 021-131300

[Läs mer]

Rätten till tolk

6 mars, 2020

Kommuner och regioner är beroende av tolkar i sitt dagliga arbete för att kunna möta personer som inte behärskar svenska. Tillgång till en kompetent tolk är en förutsättning för tillgänglig och rättssäker samhällsservice. Webbutbildning för tolkanvändare Region Västmanland har, i samverkan med Västmanlands Tolkservice, Sala kommun, Västerås stad, Sveriges Kommuner och Regioner, Kammarkollegiet och Stockholms […]

[Läs mer]

”Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk”

11 december, 2018

Tolkutredningens betänkande ”Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk” finns nu att läsa. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2017/10/dir.-2017104/

[Läs mer]

Vi firar 25 verksamma år!

5 oktober, 2018

Västmanlands Tolkservice bildades i slutet på 1992, men första verksamma året var 1993! Vi är mycket stolta över att vi varit verksamma i 25 år!

[Läs mer]

Vi öppnar kl. 7:30!

19 juni, 2018

Behöver du komma i kontakt med oss på kontoret?  Vi öppnar telefonväxeln kl. 7:30! Välkommen att ringa oss!

[Läs mer]

Nya TSR-online

9 april, 2018

Från och med den 9:e april 2018 kommer TSR-online att få ett nytt utseende. Kontakta VTS för mer information!

[Läs mer]