Bokning

Vid besök inom sjukvården och hos olika samhällsinstanser svarar aktuell mottagning för tolkbeställning.

Beställning av tolk kan ske dygnet runt.

Webbokning: https://taqsweb.se

Telefon: 021 – 13 13 00

 

Tjänsteutbud

 

Tolkning på plats, via telefon eller skärm

Vi erbjuder tolkar på plats, via telefon eller skärm/videolänk. Vi anlitar i första hand auktoriserade eller grundutbildade tolkar som kan uppvisa nationell tolklegitimation utfärdat av Kammarkollegiet.

Vi erbjuder SRHR-utbildade tolkar.

 

Skriftliga översättningar

Översättningar av skriftliga handlingar.

 

Tala genom tolk

En föreläsning om hur du talar genom tolk.

 

Dialogföreläsningar för jämlika möten 

En tjänst för ökad kunskap och förståelse för kulturella utmaningar som kan uppstå i en tolksituation. Tolkars erfarenheter från tolkade möten kan användas för att minska missförstånd mellan personal och klienter som inte delar språk.

Tolkars kunskaper om kulturkrockar och språkproblem – en outnyttjad samhällsresurs | lnu.se

Att tänka på!

  • Beställ tolken i så god tid som möjligt.
  • Räkna med att det tolkade samtalet tar längre tid än ett enspråkigt.
  • Välj gärna andra klockslag än mellan kl. 10-11 och 13-14, eftersom dessa tider är mycket efterfrågade och det är svårt för oss att tillgodose allas önskemål.
  • Om möjligt, beställ tolken innan du bokar tid med din patient/klient.