Boka tolk

Vid besök inom sjukvården och hos olika samhällsinstanser svarar aktuell mottagning för tolkbeställning.

Beställning av tolk kan ske dygnet runt.

Webbokning: www.tsronline.se

Telefon: 021 – 13 13 00

 

Tjänsteutbud

 

Tolkning på plats, via telefon eller skärm
Vi erbjuder tolkar på plats, via telefon eller skärm/videolänk.

Vi anlitar i första hand auktoriserade eller grundutbildade tolkar som kan uppvisa nationell tolklegitimation utfärdat av Kammarkollegiet.

Uppge vid beställning om du vill boka en SRHR-tolk vilket innebär att tolken genomgått en utbildning som syftar till att tolken ska kunna tolka med ett normmedvetet och icke-diskriminerande förhållningssätt i situationer som berör SRHR, exempelvis vid samtal som berör:

  • kön eller könsidentitet
  • familjeplanering
  • hbtq-frågor
  • våld i nära relationer

 

Skriftliga översättningar
Översättningar av skriftliga handlingar.

Tala genom tolk
En föreläsning om hur du talar genom tolk.

 

Att tänka på!

  • Beställ tolken i så god tid som möjligt.
  • Räkna med att det tolkade samtalet tar längre tid än ett enspråkigt.
  • Välj gärna andra klockslag än mellan kl. 10-11 och 13-14, eftersom dessa tider är mycket efterfrågade och det är svårt för oss att tillgodose allas önskemål.
  • Om möjligt, beställ tolken innan du bokar tid med din patient/klient.