Att tala genom tolk

Webbutbildning för tolkanvändare

Region Västmanland har, i samverkan med Västmanlands Tolkservice, Sala kommun, Västerås stad, Sveriges Kommuner och Regioner, Kammarkollegiet och Stockholms universitet tagit fram en webbutbildning för tolkanvändare inom kommuner och regioner.

Grundläggande utbildning för tolkanvändare

Här hittar du tips och råd  om vad du ska tänka på när du talar genom tolk:

www.socialstyrelsen.se

www.1177.se

Vill du att vi ska komma till din arbetsplats? Ring och boka in oss. Tel: 021-131300