Välkommen till Tolkarenan – och temat ”Rätten till tolk – språkliga rättigheter och social rättvisa”


Tolk- och översättarinstitutet(TÖI) sprider information och kunskap om tolkforskning genom Tolkarenan – en samverkanssatsning.

2023 års Tolkarenaevenemang har temat ”Rätten till tolk – språkliga rättigheter och social rättvisa”. Syftet är att lyfta aktuell forskning med betydelse för de språkfrågor som just nu diskuteras inom offentlig verksamhet – med särskilt perspektiv på socialt arbete och hur språkliga rättigheter hänger ihop med social rättvisa.

Se bifogad inbjudan.

Tolkarenan 17 maj 2023