Den 20 november är det FN:s Internationella barndagen – Det vill vi uppmärksamma!


Den 20 november är det FN:s Internationella barndagen.

Vi vill därmed uppmärksamma att barn inte får användas som tolk, vilket rapporter visar att det görs.

Barn och andra anhöriga som översätter och medlar inom socialtjänst och hälso- och sjukvård (socialstyrelsen.se)

 

Barn under 18 år får inte användas som tolkar då det inte är förenligt med FN:s barnkonvention, bland annat därför att:

  • Barnen får ett ansvar som de inte kan axla
  • Det skapas en maktförskjutning i familjen och föräldrarollen försvagas
  • Barnen får tillgång till känslig information
  • Om barnen missuppfattar information kan det leda till oanade konsekvenser
  • Barnen uteblir från skolan.