Vad som krävs

GRUNDKRAV

  • Din utbildningsbakgrund ska motsvara gymnasienivå och du ska ha goda kunskaper och färdigheter i svenska samt i det andra tolkspråket.
  • 20 år fyllda

 

Ett första urval görs utifrån utbildningsbakgrund och tolkspråk. Ett andra urval görs utifrån resultat i ett förkunskapstest och sökandes tolkspråk

 

SPRÅKKUNSKAPER

•bättre än genomsnittet
•rikt ordförråd av synonymer och idiomatiska uttryck på de båda språken
•behärska olika nivåer och sociolekter i språken

Detta kräver ett aktivt arbete och ständig förkovran för att följa med språkens utveckling och kunna terminologin och fraseologi inom olika samhällsområden.

Tips! Innan du kontaktar oss, testa dina språkkunskaper vid Folkuniversitetets språktest!

ALLMÄNNA KUNSKAPER

•god samhällsorientering både om Sverige och landet där tolkspråket talas
•realiakunskaper om olika samhällsområden
•all utbildning är till nytta, likaså livserfarenhet

Tips! Testa dina kunskaper på Kammarkollegiet sida.

PERSONLIGA EGENSKAPER

•ha förmågan att tolka (personlig fallenhet): snabb språklig omställning
•kunna lyssna aktivt och koncentrerat
•förmågan att hålla en viss distans
•lugnt och balanserat uppträdande
•stresstålig
•levande intresse för människor
•gott omdöme och sunt förnuft
•civilkurage

GENOMGÅ TOLKUTBILDNING

  • Introduktionskurs
  • Samhällstolkning
  • Sjukvårdstolkning
  • Juridik för tolkar
  • Migrationstolkning
  • Språkfärdighet – svenska i tolkning
  • Tolketik och tolkteknik

 

Se info på t.ex. www.blitolk.nu

 

SIKTA PÅ KAMMARKOLLEGIETS TOLKPROV

•gäller språk vilka prov anordnas i.

Se info på www.kammarkollegiet.se